Böcker

Om projektledning & kommunikation

Uppföljare till prisad bok

Effektiv projektkommunikation är Elisabeths uppföljare till Projektledarkommunikation – så får du den att fungera!, vilken prisades som Årets Projektledarbok 2012 av Svenskt Projektforum. Boken visar hur god kommunikation leder till glada medarbetare, ökad produktivitet och snabba leveranser. I den lär du dig bland annat mer om att:

  • Hantera förväntningar
  • Hantera konflikter
  • Motivera & inspirera
  • Fatta beslut & argumentera
  • Förändra & utveckla
  • Prioritera & fokusera
  • Hantera stress
  • Skapa det goda samtalet
Köp


Årets projektledar­bok 2012

Fungerande kommunikation är helt avgörande för projektens kvalitet och resultat. I Projektledarkommunikation – så får du den att fungera! får du som projektledare konkreta tips på hur du kan planera kommunikationen och optimera ditt arbetssätt för att bättre nå ut till din omgivning och få de resultat som du behöver.

KÖP
Juryns motivering

En lättläst och engagerande bok om ett mycket viktigt ämne som många gånger fått stå tillbaka i projekt-litteraturen där istället ganttscheman och kostnadsberäkningar lyfts fram. Elisabeth Kamél har bytt perspektiv och går igenom den kommunikation som behövs när man som projektledare planerar, organiserar, styr, följer upp och rapporterar allt som berör projektet. Hon exemplifierar med många personliga erfarenheter, och lyfter fram forskningsresultat från kommunikationsvetenskapen, vilket sammantaget bidrar till att göra bokens innehåll både läsvärt och lärorikt. Det här är en bok om kommunikation mellan människor som håller, på riktigt!

Priset delas ut av Svenskt Projektforum

Gratis e-bok

Elisabeths e-bok tar kortfattat upp vad du kan göra för att förbättra ditt projektledarskap. Det fina med en e-bok är att det är enkelt att uppdatera den och därför kommer den att utvecklas successivt. Och självklart är den gratis!

E-bok