Kan vem som helst bli en bra projektledare?

En motfråga är om ledarskap är en talang och en medfödd förmåga? Uppfattningen om det varierar minst sagt beroende på vem man talar med. Min åsikt är att en grundläggande ledarförmåga är att kunna engagera och motivera människor. De andra förmågorna varierar med vilken ledaruppgift man är satt att utföra och det går att utveckla kunskapen och kompetensen med hjälp och stöd av en bra mentor.

Vad krävs?

Vad är det egentligen som krävs för att uppfattas som en bra projektledare? En specifik förmåga som är bra att ha när man åtar sig sitt första projektledaruppdrag är sinne för struktur samt ordning och reda. Det finns folk som hävdar att bra projektledare är riktiga strukturfascister. De bryter ner projektets uppgift, bestämmer i vilken ordning det ska göras och planerar i evighet instängda i ett rum och kommer sen fram med sitt Gantt-schema, sin tidplan med alla aktiviteter. Sen rattar de bara projektet efter planen, inga problem.

Problemlösare

Eftersom omvärlden knappast har stått stilla medan planeringen pågått och inte heller kommer att göra det medan projektet genomförs menar jag att en bra projektledare också är en kreativ och kompetent problemlösare. Problem kommer att uppstå hela tiden och det gäller att kunna bedöma vilka som kräver åtgärd nu och vilka som kan vänta. Projektledaren måste också ha blicken fäst betydligt längre fram i tidplanen än vad övriga projektmedlemmar har, de måste ha överblick. Kravet på överblick är det som oftast gör det svårt för en skicklig specialist att ta rollen som projektledare. Om man gillar att lösa svåra detaljerade problem är det lätt att fastna i det och glömma att överblicken ger dig möjlighet att agera innan något redan har hänt och slippa ständiga brandkårsutryckningar.

Skapa engagemang

Projekt är oftast något man aldrig gjort förut och nästan alltid tidskritiska därför är förmågan att klargöra uppgiften, skapa engagemang, få människor att ta ansvar utanför de ordinarie ramarna eller mera kortfattat: förmågan att motivera andra till att prestera över det normala är det som avgör om projektet kommer att betraktas som lyckat eller inte!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *