Om

Elisabeth Kamél


Inspirer­ande & konkret

Elisabeth kombinerar gedigen utbildning i ledarskap och kommunikation med omfattande erfarenhet av projektstyrning. Hennes förmåga att konkretisera de slutsatser hon dragit har renderat henne pris för hennes första bok och många kursdeltagare har rankat hennes utbildning i projektledning till högsta betyg, med omdömet ”inspirerande och konkret med många egna exempel”.

Utbildning

Elisabeth har arbetat med projekt och ledarskap i mer än 20 år. Erfarenheterna från att driva egna projekt har kompletterats med kurser och program i ledarskap och kommunikation. Några exempel på detta är UGL (Utveckling, Grupp och Ledarskap) på avancerad nivå, NLP (Neuro Lingivistic Programming) på avancerad nivå, Mental träning (licensiering under 2020) samt 1-årigt individuellt ledarprogram. Elisabeth är också utbildad handledare inom Sorgbearbetning. Se mer på LinkedIn.

Assessor inom IPMA

I rollen som assessor inom IPMA, International Project Management Association, har Elisabeth bedömt kandidater som velat certifiera sig i rollen som projektledare. Kunskap och kompetens inom metod, beteende och erfarenhet verifierades för närmare 250 kandidater. Dessa hade erfarenheter från många olika branscher och företag, från bygg- och anläggning till IT-utveckling och marknadsföring av produkter. Certifieringen har höga och tydliga krav. I uppgiften som assessor ingick det att framföra besked om underkännande på ett sätt som gjorde att kandidaterna upplevde att de haft en rimlig chans och att de fått ett tydligt budskap om vad som fattas.


Elisabeth berättar

 

”Nyfikenhet och vilja att lära nytt är drivkraften i mitt liv, och jag har alltid vågat kliva på spännande uppgifter. Det modet har givit mig massor med kunskap och erfarenheter. Dessa handlar både om hur man gör för att få goda resultat, hur man reder upp mindre bra och vad man kan lära av sådana erfarenheter. De uppdrag som gått som på räls har självklart varit roliga, men inte nödvändigtvis dem som jag lärt mig mest av.”

Värdegrund

  • Tillit & förtroende
  • Kvalitet i leverans & genomförande

Vad kollegor & kunder säger

Elisabeth är en driftig, resultatorienterad och lysande projekt-ledare som skapar nya utmaningar och ser till att nå dem. Med en hög ambitionsnivå vill hon göra skillnad och löser sina uppdrag på bästa tänkbara sätt. Elisabeth inspirerar med sitt nytänkande, hon ser behoven och levererar med hög kvalitet och brinner verkligen för att leda projekt. Hon ser helheten, är nyfiken på nya affärsmodeller, ser de intressanta perspektiven och skapar farten framåt. Elisabeth har en äkta styrka rakt igenom.

Elisabeth identifierar det som behöver förändras för att nå det resultat som organisationen vill ha och hon imponerar med att behärska strategier med fokus både på hårda och mjuka värden. Hon inspirerar genom sin glädje, värme och med att alltid se möjligheter i uppdragen. Med sitt mod, sin trovärdig- het och respekt för andra får hon fram det bästa ur den befintliga strukturen. Hon är en tydlig och bra pedagog som skapar en spännande dialog i både möten och föreläsningar.

Sammanställningen av anonyma svar från kollegor och kunder som svarat anonymt på Per Frykmans enkät.