Talanger kräver gott ledarskap!

Ledarskap kurs i Stockholm

I nya numret av Veckans Affärer kan man läsa om Årets supertalanger. På en konferens i veckan utsågs 101 personer med talanger utöver det vanliga. Det är en spännande och inspirerande läsning, att få inblick i deras värld. Talangerna i panelen på konferensen ansåg att fokus när de söker jobb är ledarskapet hos den tilltänkta chefen och företaget som helhet. Är ledarskapet bra kan man ta anställning där. Likaså bedömer man arbetsuppgifterna, man vill känna stolthet över de arbetsuppgifter man har.

Utvecklande roll

Ur ett projektledarperspektiv är det här väldigt intressant – de som blir duktiga på att leda har alla möjligheter att gå vidare och bli populära linjechefer. Jovisst tänker du kanske, men det gäller ju även ifall man startar direkt som linjechef. Kanske eller kanske inte, det beror på om du får chansen att utveckla din ledande förmåga. I goda konjunkturer med få svårigheter kan vem som helst vara chef, det är när problemen hopar sig som agnarna skiljs från vetet.

En projektledare med ett projekt med viss dignitet, får arbeta hårt från början. Det handlar ofta om att utmana och inspirera projektmedlemmar att göra mer arbete, när projektuppgifterna ofta läggs ut ovanpå linjeuppgifterna. Det handlar om att vara kreativ och lösa problemen som uppstår. Du tvingas att utveckla ditt ledarskap, att reflektera och dra slutsatser för att därefter pröva nytt. Projektledarrollen ger många nyttiga erfarenheter och är en bra skola!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *