Verktyg

För förbättrat ledarskap

Hjärnforsk­ning

De senaste 20 åren har kunskapen om hjärnan ökat med rasande fart. Orsaken är främst MRI, funktionell magnetresonansavbildning, där man med hjälp av magnetkamera kunnat observera vilka områden i hjärnan som aktiveras vid olika aktiviteter.

När jag hittar tips och förslag till träning testar jag på mig själv, och på andra i min omgivning. Ibland modifierar och anpassar jag träningsförslagen, allt för att hitta metoder och tekniker för att uppnå specifika mål i livet. Det har varit roligt att se hur väl det fungerar, både på mig själv och på min omgivning.

Metoderna i NLP och Mental Träning påminner en hel del om varandra, och är lätta att integrera. Kunskapen om hur hjärnan fungerar gör det ännu mer spännande.


Mental träning

Licensierad Mental Tränare

Elisabeth läser nu till Licenserad Mental Tränare.


Mental träning är ett begrepp inom psykologin och har främst använts inom idrottsvärlden. Idrottspsykologen Lars-Erik Uneståhl ses av många som den mentala träningens grundare. Som fil dr samt professor i tillämpad psykologi genomförde han, genom åren, många studier i området. Numera används den mentala träningen såväl av ledare som andra människor som upptäckt metodens möjligheter.

Mental träning handlar om hur tankar, bilder och känslor påverkar och styr vårt beteende och dagliga handlingar. Vi kan träna upp vår hjärna så att vi blir mentalt starkare och betydligt vassare på att uppnå de resultat som vi vill ha.

Uneståhl delar upp träningen i två delar: en grundläggande mental konditionsträning och en målinriktad mental styrketräning. Uneståhl menar, i likhet med företrädare för NLP, att hans metoder och tekniker kan användas för att uppnå specifika mål i livet.


NLP

Begreppet NLP står för Neuro Lingvistic Programming. NLP är en beteendepsykologisk modell som bygger på studier av professionella och erkänt kompetenta ledare, skapad av Richard Bandler och John Grinder på 1970-talet i USA. Genom dessa studier har man fått fram modeller, eller mönster (beteendemönster), som beskriver framgångsrik kommunikation. Bandler och Grinder menar att dessa modeller och tekniker, som utgör NLP:s verktygslåda, kan användas för att uppnå specifika mål i livet.


NLP Master

Elisabeth är certifierad NLP Master Practitioner