Tjänster

Det gör Elisabeth för dig

Projekt­revision

Mitt unika program tar utgångspunkt i revisionen – en analys av projektet. Starten innebär en enkät till de deltagare du väljer ut. Jag går igenom svaren och djupintervjuar 2-4 st. Enkäten och intervjuerna följs vid behov upp med ytterligare fördjupning, i skriftligt material eller ytterligare individuella frågor, sammanställs och redovisas. Sammanställningen innehåller konkreta förslag till åtgärder, som är enkla att tillämpa direkt.

Kick-starten

Du har startat ditt projekt, som beställare/sponsor eller som projektledare. Du får hjälp att kontrollera att dina projektmedlemmar vet vart de ska och att de har de förutsättningar de behöver för att göra sitt jobb. Skulle så inte vara fallet, kommer du få konkreta råd så att du får en flygande start!

Analys under tiden

Elisabeth hjälper dig att snabbt ta tempen på projektet. Du får veta hur projektmedlemmar och andra intressenter tycker att det fungerar. Översiktligt eller djupgående analys – du bestämmer vilket behov du har. Svaren sammanställs och du tipsas om de områden där åtgärder behöver vidtas.

Projekt­utbildning

Elisabeth har lång erfarenhet av projektutbildning, både öppna standardiserade och skräddarsytt företagsunika, på såväl grundläggande som fördjupad kunskapsnivå för alla förekommande roller i projekt.

Populär lärare

Totalt har närmare 800 personer deltagit i de kurser som hållits under de senaste 8 åren. Deltagarna ger i snitt betyget 4,8 av 5 när de ombeds att utvärdera Elisabeth. Det är kanske inte så konstigt, för att hålla kurs är det roligaste hon vet. Många deltagare håller hon dessutom kontinuerlig kontakt med.

Projektstyrning

Grundläggande projektstyrning är inriktad på metodik för att planera och genomföra projekt. Den ges på två eller tre dagar.

Projektledarskap

Projektledarskap är en utbildning som alla projektledare borde få. Innehållet ger kunskap om vad projektledarrollen kräver, vilka utmaningar som är vanliga och förståelse för hur grupper kan växa och utvecklas. Den ger också kunskap om hur inre kommunikation, dina tankar och känslor, och yttre kommunikation påverkar de resultat du vill uppnå.

Mentorskap

Behöver du stöd och hjälp i ditt projekt eller har du som chef låtit en av dina lovande medarbetare få pröva sina vingar som projektledare? Upplever du ett behov av handfast, vänligt och konkret stöd?

Gedigen erfarenhet

Elisabeth har många års erfarenhet av projektledning, i skiftande verksamheter. 2006, efter nästan 10 år i rollen som operativ projektledare, certifierade hon sig enligt IPMA nivå B. Senare arbetade hon som assessor för IPMA, och bedömde kandidater till projektledarcertifieringen, mellan 2011-2013. Under 2,5 år bedömde Elisabeth 250 kandidater. Det var ovanligt många på kort tid, nästan halvtidsuppdrag, och hon fick insyn i många branscher, och många utmaningar.

Skräddarsytt upplägg

Anlita gärna Elisabeth som bollplank, mentor eller coach för kortare eller längre tid. Hör av dig så reder vi ut vad som passar dig bäst.

Föreläsning

Budskapet är förstås betydelsen av god kommunikation i projekten. Det är detta område som möjliggör effektivare projektarbete och bättre leveransprecision. Det handlar om vad du och ditt företag kan göra för att öka kunskapen och hitta det som fungerar hos er. Boka en inspirerande föreläsning av Elisabeth om hur du får kommunikationen att fungera i ditt nästa projekt.