Förtjäna din ledarroll 

Förtjäna din ledarroll

Oavsett om du har formell makt över dina resurser eller inte, så handlar det om att medarbetarna vill följa dig. Utan dem blir det inget. 

Forskaren Simon Elvnäs visade i sina studier att vi ledare inte riktigt har koll på det vi gör. Vi säger till exempel att vi ger mycket feedback till våra medarbetare, men när Simon i sin undersökning filmade ledarna så visade det sig inte alls stämma. Det är inte lätt att i de här sammanhangen vara objektiv och se vad som behövs för att få det resultat man vill. 

Fler perspektiv

Som ledare behöver du någon som kan ge dig fler perspektiv. Elisabeth frågar och lyssnar på svaren. Hon inhämtar uppgifter och observerar i verkligheten vid behov. Utifrån det föreslår hon förbättringsåtgärder som gör skillnad på riktigt. 

Coachningen sker individuellt vilket innebär specifik återkoppling serverad på ett sätt som gör det möjligt att dra största nytta av förbättringsåtgärderna och värdet av din investering blir därmed avsevärt högre.   

Det är inte magi som gör att en ledare lyckas. Inte heller enbart drivkraft och full fart framåt. Tydlig kommunikation, personlig tillgänglighet, utstrålning, nyfikenhet på hur människor fungerar, i kombination med formell kunskap, är däremot viktiga komponenter. Man behöver vara vass på att spana mot framtiden och ha förmågan att vara strategisk, samtidigt som man drar lärdom av dåliga resultat för att göra annorlunda nästa gång.