Tjänster

Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap till en högre nivå som leder både till trygga
och hälsosamt högpresterande medarbetare, och till en glad och nöjd ledare.
Det gör jag dels i min roll som författare – jag har skrivit tre böcker och dels som föreläsare, utbildare,
rådgivare i förändringsledning, såväl strategiskt som operativt.

Föreläsningar

 • Mina fem bästa tips för att optimera ditt projekt.
 • Goda relationer och strålande resultat.
 • Hantera förändringar snabbare och smidigare.

Workshops

 • Bli en smartare projektledare.
 • Hitta skillnaden som gör skillnad i ditt projektledarskap.
  _JOY8538

  Andra tjänster

  • Hälsocheck på ditt projekt/förändringsinitiativ
   Jag gör intervjuer, analyserar och sammanställer slutsatser.
   Du får beskrivning av slutsatserna och förslag på åtgärder.

  • Optimera ditt projekt/förändringsinitiativ
   Jag gör intervjuer och observationer, analyserar och sammanställer slutsatser.
   Du får beskrivning av slutsatserna och förslag på åtgärder med steg för steg-införande.
    Som ledare behöver du någon som kan ge dig fler perspektiv. Jag frågar och lyssnar på svaren. Jag inhämtar uppgifter och observerar i verkligheten vid behov. Utifrån det föreslår jag förbättringsåtgärder som gör skillnad på riktigt. Coachningen sker individuellt vilket innebär specifik återkoppling serverad på ett sätt som gör det möjligt att dra största nytta av förbättringsåtgärderna och värdet av din investering blir därmed avsevärt högre. 
      

    Det är inte magi som gör att en ledare lyckas. Inte heller enbart drivkraft och full fart framåt. 

    Viktiga komponenter:

    • Tydlig kommunikation
    • Personlig tillgänglighet
    • Utstrålning
    • Nyfikenhet på hur människor fungerar
     i kombination med formell kunskap. 

    Du behöver vara vass på att spana mot framtiden och ha förmågan att vara strategisk, samtidigt som du drar lärdom av det som inte blir som du vill och gör annorlunda nästa gång.