”Det handlar om att medarbetarna vill följa dig…”

För att kommunikation är din största affär

Det finns många nycklar till fungerande kommunikation – sätt gärna likhetstecken mellan lyhördhet och framgång. Det går förstås att köra över teamet eller kunderna, men både du och jag vet att det sällan är en lyckosam strategi.

Vi vill gärna tro att vi är mästare på att kommunicera, även om det händer att vi får bevis på motsatsen. Det finns inga enkla svar på hur man får det att fungera, men en bra tumregel är att inte utgå från sig själv och att alltid ställa fler följdfrågor än du tror är nödvändigt.

För dig som vill ha professionella verktyg för att förbättra din affär finns Kamél Ledarträning. Jag heter Elisabeth Kamél och hjälper dig att utveckla ditt ledarskap, oavsett om din roll är projektledare, teamledare eller linjechef. 

Med min omvittnade fingertoppskänsla hjälper jag dig att identifiera vilka åtgärder som gör verklig skillnad, sådana som kan leda till ännu mer framgång.  

I min bok ”Ledarskapet Fundament” som är nominerad till Årets Projektledarbok 2022, kan du läsa mer om hur jag coachade Joakim Åberg.
Han är projektledaren som prisades av Svenska ProjektAkademien
för sitt innovativa sätt att leda projektet som blev lyckosamt i såväl tid, kostnad som personal.

Lär dig hur i mina böcker

Jag har stor erfarenhet av projektledning. Jag och många andra ser det som sprintergrenen inom ledarskap för att du i projektledarrollen behöver bevisa för medarbetarna att du är värd att vara deras ledare, varje dag. Om de inte vill följa projektledaren av egen fri vilja så blir det inte det resultat som du behöver.  

För att få medarbetare att följa dig krävs det att du behärskar kommunikation på hög nivå, att du har full kontroll på vad du utstrålar och att du bryr dig om att stämma av hur det du uttrycker landar hos mottagaren. Och att du kontinuerligt jobbar med din egen utveckling, så att ditt track record är det du vill att det ska vara. Och det spelar ingen roll om du är projektledare, chef eller teamledare. Det är lika viktigt. 

Jag har samlat mina viktigaste erfarenheter om kommunikation och ledarskap, baserade på vetenskaplig evidens, i tre böcker. 

Projektkommunikation – så får du den att fungera (ny utgåva 2021). Utsedd till Årets Projektledarbok 2012.
Effektiv kommunikation – nyckeln till framgång (2017).
Nominerad till Årets Projektledarbok samma år.
”Ledarskapets fundament” (2022.)
Nominerad till Årets Projektledarbok 2022.

Vänliga ord

”Med en unik erfarenhet och intressanta perspektiv på ledarskap ser Elisabeth det väsentliga i komplexa situationer och har en briljans i genomförandet.”

”Elisabeth är ytterst dedikerad och tar sig an ledarskapsfrågor med kraft, gedigen kunskap och en unik erfarenhet. Med sitt professionella förhållningssätt och genuina nyfikenhet på människor kan hon cirkla in på det väsentliga i komplexa situationer. Hon ser flera steg framåt, är strategisk, vet vad hon vill uppnå och överträffar högt ställda förväntningar. Elisabeth representerar den mänskliga aspekten av ledarskapet och med sitt mod utmanar hon och visar en briljans i genomförandet.

Elisabeth inspirerar stort med sitt tankesätt, lyhördhet, driv och generösa sätt att dela med sig av sina erfarenheter och hur hon hanterar svåra professionella utmaningar. Med sin tydliga pedagogik, intressanta perspektiv på ledarskap och unika bredd slutför hon med beslutsamhet vilket skapar en trygghet i samarbetet. Hon har en hög trovärdighet med en förmåga att sätta fingret på det som behöver göras och balanserar sina förväntningar på klienterna på ett skickligt och följsamt sätt.” 

Sammanställningen baseras på anonyma svar från kollegor och kunder i oktober 2021. Analyserat av Per Frykman – Grundare av Reputation Mastery. 

Kraven på din förmåga att leda och kommunicera ökar

Återgången till arbete på kontoret efter en lång period av distansarbete innebär ökade krav på förmåga att leda och kommunicera med medarbetarna. Med hybridmöten som standard sätts din förmåga ytterligare på prov. Nyckeln är förstås tydligare kommunikation åtföljt av kunskap om hur ditt och andras beteende påverkar situationen.