Kunder berättar

Känsla för tajming - Joakim Åberg

Har du provat att spela på en Vegas-maskin? Det hade inte Joakim Åberg när han blev ansvarig för den delen av Svenska Spels utbud.

Priset som Årets projektledare 2020, som Svenska ProjektAkademien delar ut gick till Joakim Åberg. Han prisades för ”sitt införande av proaktiv kvalitetssäkring och kontinuerlig optimering av projektets prestationsförmåga”. Låter det abstrakt? Normen är att checka av hur det går för projektet i efterhand. Joakim beslöt sig för att arbeta proaktivt genom att spana in i projektets framtid, och vidta åtgärder för att förebygga och bli mer effektiv. 

Joakim Åberg förklarar hur han uppfann begreppet.

”I de flesta stora organisationer gör internrevisionen en granskning av projektet i efterhand. Det är ju så dags då när projektet är färdigt eller, i värsta fall, har kört fullständigt i diket.”

Det ville Joakim Åberg ändra på. Han anlitade Elisabeth Kamél för att granska arbetet kontinuerligt och i förebyggande syfte. Är projektplanen realistisk? Har vi rätt förutsättningar för att lyckas? Arbetar vi på ett optimalt sätt? Hur mår medarbetarna och hur kan ledarskapet fungera ännu bättre? 

Med sin metodik gjorde Elisabeth det möjligt att upptäcka svagheter som kunde åtgärdas innan det var för sent. Samarbetet föll så väl ut att internrevisionen inte tyckte att det var någon idé att göra någon granskning efteråt. Projektet blev nämligen färdigt tidigare än planerat och kostnaderna landade långt under budget. Personalen som ingick i projektet mådde bra hela vägen fram till mål, trots att projektuppgifterna i många fall tillkommit utöver den ordinarie uppgiften.

Det är alltid lätt att vara efterklok. Vi försökte vara kloka i förväg”, säger Joakim Åberg.

 Det är viktigt att hela tiden lyfta fram resultaten under resans gång, för alla projekt har faser då det känns som att det inte händer något. Vi lät projektmedarbetarna bocka av delmålen och såg till att de blev uppmärksammade för det.”

Du har varit på Svenska Spel i åtta år. Det är alltså fortfarande roligt?

”Ja visst. Jag har haft rollen som projektledare i hela mitt yrkesliv. Genom det har jag ständigt lärt mig en massa nya saker, både teknik och nya affärsområden. Den roll jag har nu är faktiskt första gången jag inte projektleder.”

Tror du att vissa föds till ledare?

”Man kan nog träna upp sin förmåga att leda, även om man inte har den med sig sedan tidigare. För mig är ledarskap framför allt att vara tillgänglig personligen, även om det kanske är mer tidskrävande. Men det är en jätteviktig aspekt att finnas tillgänglig när medarbetarna behöver mig.”

Hur är det med dig? Är du född till ledare?

”Ingen aning!”  (Paus) ”Men jo – jag är nog född till ledare! Jag tycker att det är kul med ledarskap, det ligger för mig. Ända sedan skoltiden har jag engagerat mig i att ta rodret, att föra grupper framåt. Jag lägger mycket tid på ideellt ledarskap också. Just nu är jag ordförande i Gotlands Taxklubb och gag har inte ens en tax för tillfället! Men det är kul ändå.”

Varför bör man lära känna Elisabeth och ta in henne i sitt projekt?

”Hon är fantastisk med sin fingertoppskänsla för när och hur det är läge att framföra förslag på förbättringar eller förändringar. Sedan har hon en genuin och ärlig tanke om att vilja hjälpa till. Man känner sig sedd, Elisabeth är på riktigt intresserad av att lyfta fram andra människor.”

Som en PT i ledarskap - Emma Hermanrud

Det är morgon i Seattle på USA:s  västkust. Emma Hermanrud har börjat dagen med att gå upp tidigt och träna, det brukar hon göra. 

Familjen har bott i Seattle i drygt fyra år och Emma har frisersalongen i hemmet. Hennes nya satsning på personlig träning och kostrådgivning skulle egentligen ha varit lanserad redan. Hoppet från mångårig salongschef på Björn Axén i Stockholm kunde knappast ha varit större. Vi tar det från början. Emma Hermanrud lärde känna Elisabeth Kamél för många år sedan.

”Det började med att jag klippte hennes dotter på salongen och hon föreslog att Elisabeth också skulle klippa sig hos mig”, berättar Emma. ”Jag var 27 år och i ett skede då det hände mycket på jobbet. Jag gick från att vara en av alla frisörer på salongen till att bli chef över mina kollegor. Det var trettio frisörer och det innebar också att jag fick ett ansvar  i ledningsgruppen för Björn Axén-koncernen.” 

I samtal med dem som Emma klipper så kommer hon ibland in på saker som verkligen betyder mycket. Så var det med Elisabeth. 
”Det var lätt att prata med henne och vid ett tillfälle frågade hon mig om jag hade funderat på att skaffa mig en mentor,” säger Emma. ”Det hade jag inte. Men vi pratade vidare om det och jag gjorde slag i saken. I nästan två år träffades vi varannan eller var tredje vecka för coachning.”

Vad innebar det för dig att få hjälp av Elisabeth? 

”Elisabeth såg det jag själv inte såg”, menar Emma. ”Framför allt fick jag hjälp med att utvecklas från medarbetare till ledare. Det ökade min förståelse för hur kommunikation mellan människor fungerar,  och inte minst mellanchefens dilemman. Allt presenterat på ett klart och tydligt sätt. Just detta är något som varit värdefullt.”

Klart och tydligt säger du. Kan du utveckla det? 

”Med mig har Elisabeth alltid kommunicerat rakt på, utan att linda in det”, fortsätter Emma. ”Att hela tiden ta ansvar för min egen del  är något som varit genomgående. Jag får vägledning, men bollen hamnar alltid tillbaka hos mig. Besluten måste jag ju ta själv.”

Under åren efter mentorperioden har de sedan följts åt som vänner, och Emma har i sin tur hjälpt Elisabeth att prova nya idéer och testkört flera av de utbildningar som Elisabeth tagit fram. På det sättet har Emma också på senare tid fått ta del av mycket som hon inte känt till annars.

”Det bästa med Elisabeth och det stöd jag har fått av henne är att jag sluppit göra alla misstagen själv. Hon hjälpte mig att förutse vad som skulle kunna hända så att jag mycket snabbare kunde fatta de rätta besluten och nå de resultat som jag ville ha.”

”Behövde inte kämpa i årtionden”

Emma gör en jämförelse och säger: ”Man kan behöva kämpa i årtionden för att få den kompetens man behöver som ledare men med Elisabeths hjälp gick det betydligt fortare att ta sig dit jag ville.”
  

Ni byter fortfarande tankar, du och Elisabeth? 

”Hon är tjugo år äldre än jag och slutar aldrig att vara nyfiken,” säger Emma.  ”Att få vägledning och kunna luta sig mot hennes erfarenheter och kunskap har hjälpt mig att undvika otaliga misstag, och samtidigt har det gett mig en trygghet som gör det lättare att våga när det väl gäller.”

Om Elisabeth som coach och tränare i kommunikation och ledarskap: 

”Jag hade aldrig varit där jag är idag utan Elisabeth! Jag har fått ta del av så mycket erfarenhet och sluppit göra alla misstag själv.”

”Coachernas coach!” 

”Du är människokännaren som ser intentionen bakom beteendena och har förmågan att tolka och sätta ord på den.”

”Din genuina vilja att hjälpa dina medmänniskor gör världen till en bättre plats.”

”Elisabeth har ett skarpt öga för att bedöma styrkor och svagheter hos dem hon coachar. Hon vet hur man framför feedback så att den som får den kan ta den till sig.”

”Tack för att du hjälpte mig att få tillbaka tron på min egen förmåga.”

”Elisabeth hade en förmåga att lyfta den medarbetare som hon coachade på ett mycket bra sätt. Hon kombinerade ett driv med lyhördhet för vad som behövdes och gjorde skillnad.”

Om Elisabeth som föreläsare och kursledare: 

”Elisabeth framför budskapet i dialog med deltagarna på ett enkelt 
och engagerande sätt, vilket leder till nya kunskaper på ett mycket
bra sätt.” 

”Det märks tydligt att Elisabeth har en djup kompetens och gedigen erfarenhet, och hon mixar teori med praktiska övningar på ett sätt
som många andra glömmer. ”

”Tänk när kursen är så engagerande att den sitter kvar i kroppen.
Jag behöver inte titta i kursmaterialet för det finns i minnet redan. Vilken känsla!”

”En utmärkt lärare som med stor skicklighet kopplar frågor från kvalificerade kursdeltagare till sin egen långa och djupa erfarenhet som ledare.”