”Coachernas coach”

– Det är inte mina egna ord. En av mina kunder, Joakim Åberg på Svenska Spel, kallade mig det när det var dags för projektavslut. 

Elisabeth Kamél

Elisabeth om sina drivkrafter:

”Jag har alltid vågat kliva på spännande saker, nyfikenhet och viljan att lära nytt är drivkraften i mitt liv. Det modet har gett mig massor av kunskap och erfarenheter. Det handlar om hur man gör för att få goda resultat, hur man reder upp situationer och vad man kan lära sig av det som fungerar mindre bra. Självklart har de uppdrag som gått på räls varit roliga, men det är inte nödvändigtvis dem som jag lärt mig mest av.

Jag gör det jag gör för att stötta och hjälpa ledare. I mer än 25 år har jag gjort det. Projektstyrning är mitt kall, för att jag bryr mig om människorna i det. Nästan alla projekt har förbättringspotential, men vi får inte glömma bort belöningen under resans gång; att uppmärksamma alla medarbetares insatser på vägen mot ett gemensamt mål.

Projektet som arbetsform förtjänar vetenskaplig respekt och är i ständig utveckling. Jag vill fortsätta sprida kunskapen om kommunikation och ledarskap – det slutar aldrig att vara roligt.”

  Fakta i urval

  • Utbildar ledare sedan 25 år tillbaka, de senaste 15 åren under varumärket Projektkliniken. Satsar nu fullt ut på sin spetskompetens, under namnet Elisabeth Kamél Ledarträning AB.
  • Certifierad senior projektledare, IPMA nivå B
  • Assessor inom IPMA
  • NLP Business Practitioner
  • NLP Business Master Practitioner
  • NPL Business Certified Trainer
  • Licensierad mental tränare
  • Vinnare NLP Awards 2017