Elisabeth Kamél Bookstore 

Böcker om kommunikation och ledarskap i projekt

Här beställer du Elisabeth Kaméls böcker. Hon har utbildat projektledare i mer än 20 år och har samlat sina viktigaste erfarenheter i lärorik och lättillgänglig form. Böckerna innehåller mängder av exempel och berättelser ur verkligheten, hämtade från Elisabeths uppdrag som projektledningskonsult.   

Böckerna är fristående; du har lika stor behållning av att läsa dem var för sig. De följer också utvecklingen inom ledarskap över tid, därför är det smart att läsa dem alla. Elisabeths tredje bok ”Ledarskapets fundament” har nyligen kommit från tryckeriet. Passa på att beställa den till introduktionspris!

 Årets Projektledarbok 2012: 
Projektkommunikation – så får du den att fungera! 

Utdrag ur Svenskt Projektforum motivering till priset: ”En lättläst och engagerande bok om ett mycket viktigt ämne som många gånger fått stå tillbaka i projektlitteraturen…Hon [Elisabeth] exemplifierar med många personliga erfarenheter, och lyfter fram forskningsresultat från kommunikationsvetenskapen, vilket sammantaget bidrar till att göra bokens innehåll både läsvärt och lärorikt. …” 

Boken har under lång tid använts av universitet och högskolor på grundläggande utbildningar i projektledning. 

”Det bästa med boken anser jag är att den är både specifik avseende kommunikationens betydelse och tar upp projektkommunikation ur ett helhetsperspektiv med tydliga kopplingar till projektmetod och projektledning. Innehållet är lätt att ta till sig med verklighetsnära exempel som ger stor igenkänning.” Siw Lundqvist, universitetslektor.

Fler åsikter om boken Projektkommunikation – så får du den att fungera! :

”Tack för en mycket bra bok. Lätt att förstå och bra upplägg.”

”Tack för de insikter och verktyg som jag fick av din bok. Så glad för dem.”

”Så skönt lättläst bok. Jag släppte den inte utan läste ut den direkt!”

BTJ (fd Bibliotekstjänst) om boken Effektiv projektkommunikation

”…Detta är en lättfattlig och väl strukturerad handbok, som väl kan komma till nytta för den som arbetar som projektledare. I materialet finns många praktiska övningar. Det hanterliga formatet gör också att man med fördel kan ta med den som diskussionsunderlag i projektgrupper kring gemensamma förhållningssätt. Den är också relevant i undervisningssammanhang inom till exempel universitet och högskola.” Publicerades i BTJ-häftet nr 13, 2017. Lektör Mattias Bjellvi.